Được sự hướng dẫn của PGD&ĐT Huyện Sơn Động trường MN An Lập tổ chức hội nghị cán bộ công nhân viên chức và người lao động năm học 2021- 2022 thành công tốt đẹp.