Mọi giải đáp thắc mắc xin quý phụ huynh gửi về hòm thư của trường 

c0anlapsd@bacgiang.edu.vn